Friday, January 1, 2010

Update from Antarctica - Jan 01 2010 18:08:46 GMT

Back to Patriot Hills Basecamp last night or rather early this morning. Now wait 4 flight to Punta Arenas.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Quay lại Patriot Hills Basecamp đêm qua hoặc thay vào đầu buổi sáng này. Bây giờ chờ 4 chuyến bay tới Punta Arenas.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Jan 01 2010:

back 2 ph last nite or rather early this morning.now wait 4 flight 2 pa

No comments: