Thursday, December 17, 2009

Update from Antarctica - Dec 17 2009 12:50:51 GMT

Going to have test trip today. A very busy ahead. Met Ronnie , Tanya & John today. Ronnie is da guide. Tanya & John from uk. Also met Nubo , da chnese man yesterday. Now we ready.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Sẽ có chuyến đi kiểm tra ngày hôm nay. Một rất bận rộn phía trước. Gặp Ronnie, Tanya & John ngày hôm nay. Ronnie là da hướng dẫn. Tanya & John từ uk. Cũng gặp Nubo, da chnese người đàn ông hôm qua. Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Dec 17 2009:

go_i 2 hav test trip 2day.a vry busy ahead.met rn,tn & jn 2day.rn is da guide.tn & jn fr uk.also met nb,da chnese man ytd.now we redy

No comments: