Thursday, December 24, 2009

Update from Antarctica - Dec 24 2009 22:52:09 GMT

Had a small Christmas get together @ our tent. Was nice & cozy. Even had Christmas tree on paper from my niece jocelyna. A tru white Christmas @ Antarctica.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Đã có một Giáng sinh nhỏ được với nhau @ lều của chúng tôi. Đã được tốt đẹp và ấm cúng. Thậm chí có cây Giáng sinh trên giấy từ jocelyna cháu gái của tôi. Một Giáng sinh tru trắng @ châu Nam Cực.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Dec 24 2009:

had a sml xms get together @ our tnt.was nice & czy.even had xms tree on paper fr my niece jocelyna.a tru white xms @ antarc

No comments: