Friday, December 25, 2009

Update from Antarctica - Dec 25 2009 23:11:54 GMT

We cannot ask 4 a better day in Antarctica. Sunny calm brilliant day. Skied 4 5 hour. My cooking day today so our Christmas dinner is alfredo with chicken.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Chúng tôi không thể yêu cầu 4 một ngày tốt hơn ở Nam Cực. Sunny bình tĩnh rực rỡ ngày. Skied 4 5 giờ. Hôm nay tôi nấu ăn để ăn tối ngày Giáng sinh của chúng tôi là Alfredo với thịt gà.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Dec 25 2009:

we !cn ask 4 a betr day in antarc.sny calm brlnt day.ski_e 4 5 hr.my cook_i day 2day so our xms dinner is alfredo wth chicken

No comments: